JERNUTVINNIG I VANGSÅSA MARKVANDRING I OMRÅDET VED TØRBUSTILEN

JERNUTVINNIG I VANGSÅSA  MARKVANDRING I OMRÅDET VED TØRBUSTILEN

Søndag 12. juni 2016. Frammøte på Gåsbu kl.1000. Fra Gåsbu vil det være felles kjøring til Tørbustilen. Ta med mat og drikke. Godt fottøy og klær etter været.

Arkeolog Line Bårdseng vil vise spor etter jernvinna i området Tørbustilen og Måsætra. Hun har skrevet hovedfagsoppgave om jernvinna i allmenninene i Løten, Vang og Furnes. Hennes undersøkelser viser at Blesterbakken-3det har vært en omfattende myrmalmproduksjon i disse allmenningene. Produksjonen har vært så stor at det i lange perioder har vært et betydelig salg av jern til andre distrikter.

For dem som er spesielt interessert anbefaler vi å lese Line Bårdsengs artikkel: «Hvilke historier skjuler Vang Almenning?» i «Minner ifrå Vang», 1996 og hennes hovedfagsoppgave som også kan lånes på biblioteket i Vang.

Alle hjertelig velkommen!

Bli med på sykkelturen 2016!!

Bli med på sykkelturen 2016!!

På eventyr fra Ingeberg

I år går turen gjennom Imerslundmarka til Vendkvern og tilbake om Imerslundgardene over Ingebergfeltet gjennom Karsetgutua og ned til Skraastad gård og gartneri der det blir servering. På turen vil Tor Karseth synge sanger fra forestillingen «Eventyr fra Ingeberg».

16. mai (2. pinsedag) klokken 11:00 Frammøte Ingeberg skole 

Ingeberg skole er blitt 50 år. Musikalsk turleder Tor Karseth

(17 km)

Sykkelturen er som vanlig et samarbeid mellom Vang historielag og Syklistenes landsforening.

 logovang historielag logo 200px h

Avskrift folketellingen 1891 for Vang.

Avskrift folketellingen 1891 for Vang.
URN-NBN-no-a1450-ft10061010500839.jpg&siz=medium
Personkort fra folketellingen 1891

Vang historielag ønsker å få hjelp til å skrive av
folketellingen for 1891. Arbeidet dreier seg om å skrive av bosted og de personene som bor på plassen i
et regneark. dette regnearket har vi en mal for. Det ville være veldig flott hvis noen flere frivillige kunne
bli med på denne jobben, jo raskere vil dette bli ferdig.

Informasjonsmøte vil bli arrangert på Vang bibliotek Ener om hvordan dette skal gjøres, tidspunkt vil
bli kunngjort om ikke så lenge.

Ta gjerne kontakt med oss på mail: info@vang-historielag.no hvis du kunne tenke deg å bidra
i denne dugnaden.