Arkeologi prosjekt i samarbeid med Lunden skole i Vang

Holmen var husmannsplass under gården Moen. Moen ble delt opp i flere eiendommer og solgt tidlig på 1800 tallet. 14067469_10207146749773264_5746177230200254772_nHusene på Holmen lå på det stedet som nå heter Løbergsmoen. Bildet viser huset som stod på Løbergsmoen og som brandt ned sommeren 1959. Bildet er tatt på 1930 tallet og det er eieren av Løbergsmoen dengang, Johannes Neby som står her. Kanskje er dette huset det samme som stod her i 1800. Det er merket «sti» fra Holmen til Løbergsmoen, ca 750 meter.

14316806_10153739528556300_4726526699658804610_n
Det første funnene er allerede gjort i dag. Så er spørsmålet hva er dette….

Da er vi klare for oppstart på mandag 19. sept. sier Kjell Ola Brodal! Vi gleder oss veldig til å samarbeide med arkeolog, Hilde Amundsen og Vang historielag. Skolen setter veldig pris på jobben historielaget har gjort i forkant med hjelp og tilrettelegging. Håper dette kan være starten på godt samarbeid også i fremtiden.

Dagene neste uke blir fylt med utgraving i regi av arkeologen. I tillegg vil lærerne organisere en del andre undervisningsaktiviteter da ikke alle kan være arkeologer samtidig. Her snakker vi om f.eks. matlaging, naturfagsaktiviteter, besøke andre interessante steder i nærområdet og innslag av andre skolefag. Hver dag vil også en gruppe elever arbeide med å dokumentere det som skjer med bilder og tekst. Dette materialet skal på en eller annen måte publiseres i ettertid.
Nevner også at den 6. november, kl 18.00 er skolen invitert til å fortelle om prosjektet i forbindelse med en kulturkveld på Høyvang, i regi av Vang historielag. Her tenker vi at elever kan være bidragsytere i en slik presentasjon. Dette kommer vi nærmere tilbake til.
Ønsker alle sammen lykke til med uka! Husk gode klær (som tåler litt skitt) og godt skotøy!

14233017_10207288695201811_4047854776755788236_n
Foto: Bjørn Eriksen

Lærerne Ørjan og Marthe møtte Steinar Sætervadet, Ole Jacob Tomter og Bjørn Eriksen for å se på plassen og snakke om prosjektet. Historielagets første møte blir en skoletime fra kl 11;40 mandag 12. september.
Bildet er tatt på den mest synbare delen av steingjerdet som omgir den delen av eiendommen som har vært dyrket. Fra venstre: Steinar Sætervadet, Ørjan, Marthe og Ole Jacob Tomter.

12. sept var Ole Jacob Tomter og Bjørn Eriksen på Lunden skole i forbindelse med dette prosjektet. Vi ble først invitert inn på personalrommet der vi ble servert kaffe og kaker. Etterpå fikk vi møte elevene i 6. trinn. Her snakket Ole Jacob om Åker gård og de siste funnene som er gjort der og om livet på gamle boplasser/husmannplasser i Vang og Ringsaker. Han avsluttet med å snakke om Holmen. Det var en stille og lydhør klasse som stilte relevante spørsmål til Ole Jacob. Vi gleder oss til å møte klassen, lærerne og Hilde fra NIFU til utgravinger på Holmen om en uke.
Jeg tror elever, lærere, Hilde og vi fra historilaget skal få noen fine dager der vi tilføres kunnskaper om hvordan våre forfedre levde tidlig på 1800 tallet på en karrig husmannsplass her i Øvre Vang.
Vi skal ikke ha for store forventninger til det vi kan finne ved utgravinger.
Det er viktig at dette blir et prosjekt for 6.trinn og at alt utgravingsarbeidet skal gjøres i skoletiden

14067602_10207180878346457_2009327739443528162_n
Foto: Bjørn Eriksen

Grunneieren Knut Reistad og faren hans Arne Reistad var med for å se på Holmen. Begge er veldig positive til prosjektet.

Her er rapporten fra et tilsvarende prosjekt som tidligere er gjennomført i Stange:

Klikk her.