Odd Stensrud til minne

«Vangsbokas far» er død.

odd-stensrud
Foto: Hamar Arbeiderblad

Det var med sorg jeg mottok beskjeden om at Odd Stensrud var død. Han døde på Cuba 20. juli. Odd flyttet i fjor vinter med «envegsbillett», som han selv uttrykte det. Han hadde sviktende helse og søkte til sine venner på Cuba, for å få gode år i varmere klima. Jeg besøkte ham på «Labben» et par uker før ham reiste. Vi mimret om 1980-åra der vi var engasjert i bygdebokarbeidet begge to.  Vi snakket om at arbeidet videreføres og han fikk et eks. av bind fire.  En liten takk, for – så skulle det altså bli vårt siste møte.

Odd ble født på Espa i 1942 og interesserte seg tidlig for historie og folkeminnegransking. I 1974 tok han hovedfag i historie med oppgaven «Husmannsvesenet i Stange».  Han ble engasjert av Vang historielag til å skrive «Vang bygdebok, bruks-og slektshistorie» fra 1.august 1976. Flere ildsjeler hadde drevet innsamlingsarbeid for bygdeboka, men ingen hadde tidligere tatt mål av seg til å skrive om hele befolkningen. Dette ble Odds store livsoppgave. Hans intervjuer av eldre vangssokninger er et verdifullt n innslag i bygdeboka.

Odd gjennomførte de første åra et helhetlig registreringsarbeid i historiske kilder som fortsatt er grunnlaget for det videre arbeidet.

Da Vangsbokas første bind ble utgitt var Odd svært opptatt av at boka måtte gis god markedsføring. Slagordet «Vangsboka? – ja ælle er mæ i den» var med og ga et forhåndssalg på 2000 eks. Av fagfolk ble boka karakterisert som «et eksepsjonelt verk»og den yter fortsatt stor respekt i fagkretser.

Jeg lærte Odd å kjenne som en meget dyktig fagmann. Han arbeidet stillferdig og målrettet. Han utviklet et henvisningssystem i boka som gir alle familier og slekter i Vang muligheten til å spore forfedrene våre. Odd hadde en ufattelig evne til å ha oversikt i alt han arbeidet med. Dette er til stor hjelp, men kan fortsatt ta pusten fra en som prøver å videreføre arbeidet.

De siste åra var Odd å finne på Bokloftet i Løitens Brænderi. Han brant fortsatt for Vangshistoria og lokalhistoria, sjøl om han ikke lenger var istand til å skrive bygdebok. Som en familiebedrift hadde han etablert og utviklet et av landets største antikvariat. Bokloftet og Lokalhistorisk forlag lever videre etter ham, der verdifull og glemt litteratur igjen er blitt tilgjengelig for publikum.

Odd var en banebrytende drivkraft for den lokalhistoriske litteraturen på Hedmarken. Han har gitt oss berikende kulturelle opplevelser både som bygdebokforfatter, gjennom forlaget og gjennom antikvariatet. Dette står det stor respekt av.

Det er ennå langt fram før Odds livsverk, «Vangsboka» er fullført. Vi skylder Odd stor takk for hans formidable innsats for bygdebokarbeidet vårt. Det er med rette vi kaller ham «Vangsbokas far».

Jeg lyser fred over Odd Stensruds minne.

Ole Jacob Tomter