Hvem tror du at du er….

Spennende serie starter opp igjen i sin fjerde sesong 1. januar 2017.
Vi ser frem til å hjelpe dere som blir inspirert til å finne ut av slekten sin. Vang historielag har arbeidsmøter
en gang i måneden i tillegg til at vi i frem til våren vil være tilstede
på statsarkivet i Hamar. Følg med her og på vår facebookgruppe
så vil detkomme løpende informasjon om møter og andre aktiviteter i regi av Vang Historielag.