Slektsgranskning på Statsarkivet i Hamar.

 

Historielaget har inngått samarbeid med Statsarkivet i Hamar med avtale om å være tilstede alle onsdager i september, oktober og november i 2019.

De vil med det kunne bistå med hjelp til de som ønsker å finne ut mer om sin egen slekt.

Åpningstid kl. 11.00-19.00

Vang historielag vil være tilstede onsdagene; 18. september, 23. oktober og 20. november.