Årsmøtet 2016 – nytt styre i Vang historielag

Etter kveldens årsmøte i Vang historielag ser det nye styret slik ut:

Leder

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Odd Lindstad

Gun Frogner

Ola Aas

Peder Hafsal

Sigmund Tollersrud

Finn H. Martinsen

Finn-Åge Løvlien

På første styremøte skal styret konstitueres. Informasjon og oppdatering kommer etter dette møtet