Bilder fra Vang

Det finnes utrolig mange flotte bilder som ligger i skuffer og skap… Utgangspunktet kan være veldig små bilder med et meget bra resultat. Skadede bilder kan også repareres.
Historielaget er veldig interessert i bilder fra daglig situasjoner og personer fra hele Vangsbygda…

Ta gjerne kontakt på mail, så skal vi ordne slik at bildene blir tatt vare på elektronisk og optimalisert.
Vi kommer gjerne og ser på bildene dine.

Selvsagt uten kostnad for den som eier bildene.