Vervekampanje Vang historielag

Historielaget ønsker å øke antall medlemmer og utfordrer medlemmer og andre med interesse for historisk arbeidet i Vang med å delta i kampanjen med å verve 2 eller 4 nye medlemmer til historielaget.

Kampanjen gjelder i perioden 1. mars 2018 – 6. april 2018.

Medlemskontingenten i Vang historielag er kr. 200,- pr. år.

Historielaget arbeider med å gjøre eldre og nyere Vang´s historie kjent gjennom:

  • Bygdeboka
  • Årboka «Minner ifrå Vang»
  • Slektsgransking
  • Foto-gruppe
  • Prosjekter i samarbeid med andre
  • Kartlegge boplasser og husmannsplasser
  • Hjemmeside og på facebook

Verv 2 nye medlemmer og få en dialekt-kopp fra Vang i vervepremie. Eller verv 4 nye medlemmer og få to kopper i vervepremie.

Er du ikke medlem selv, verv deg selv og en annen.

Verveskjema finner du her.
Informasjons brosjyre om historielaget ligger her.

Send utfylt verveskjema til info@vang-historielag.no

Vervepremien vil bli sendt ut etter endt kampanje periode og etter registrert betaling fra de nye medlemmene.