Rapport for turen på Hjellum 30. august

Historielaget hadde den 30 august en vellykket arkeologisk vandring i Hjellumområde.

Arkeolog Ove Holseng i fylkeskommunen var guide og orienterte om bl a de mange ulike typer gravhauger
som en har i området Vidarshov, Hjellum, Skattum..
Han hadde også med mange eksempler på funn som var gjort i nærområdet i sommer som vi kunne betrakte før de sendes
til Oslo.
Det var ca 35 som deltok på turen i et nydelig vær.

Foto: Gun Frogner

 

 

 

 

 

 

Foto: Gun Frogner