Nyhetsbrev høst 2018

Høsten og regnet er kommet. Historielagets første aktivitet denne høsten var lokalhistorisk vandring i Hjellum-området. 35 personer deltok i nydelig vær  og fikk god orientering av arkeolog Ove Holseng. Vi deltok også på Liv i Stuene på Hedemarksmuseet men arrangementet regnet dessverre nesten bort.

Slektsgruppa bidrar også denne høsten i slektsdugnaden på Statsarkivet. Dette er et tilbud en gang i uka. Her har dere mulighet til å få hjelp i slektsarbeidet.
Høstens hovedbegivenhet er presentasjonen av årboka for 2018. Årbokkomiteen melder at de er i rute og boka vil bli presentert på Høyvang søndag 4 november.

Fra turen på Hjellum Foto: Gun Frogner

I den forbindelse vil også Andreas Sæhlie kåsere om hoppsporten i Vang som er et av temaene i årboka. Årbokkomiteen er snart  i gang med arbeidet for årbok for 2019 og de ønsker innspill.

En viktig oppgave for historielaget er arbeidet med bygdeboka. Arbeidet med bind 5 går framover. Det er imidlertid et møysommelig arbeid og det viser seg at det er veldig mye stoff om hver enkelt eiendom. Bind 5 er planlagt med ca 600 sider, men vil inneholde noen færre gårder en opprinnelig planlagt.
Parallelt med arbeidet med bind 5 har vi en arbeidsgruppe som ser på en digital tilnærming etter bind 5. Dette har sammenheng med at vi ikke ser muligheten for å finansiere et ordinært arbeid med bygdebok, men også nye digitale muligheter og mindre iver etter tradisjonelle bøker. Det er utfordrende å velge riktig tilnærming. Vi må også presisere at vi må basere oss på stor grad av frivillighet og derved at mange må engasjere seg. Så meld dere til tjeneste!