Ringsaker Handelspark – ikke Åker!

Ringsaker Handelspark – ikke Åker!

Ringsaker kommune postmottak@ringsaker.kommune.no Ringsaker Handelspark – ikke Åker! Således finner Hamar Historielag og Vang Historielag det ganske så frekt og forvirrende å kalle en Handelspark i Ringsaker som etableres ved Arnkvern-krysset for Åker Handelspark. Ja visst, det bygges på dyrket mark,

Les mer