Fremtidens vangsbøker?

Et utvalg nedsatt av styret i Vang historielag har arbeidet med å finne en løsning på hvordan vi skal arbeide videre med Vangsbøkene etter utgivelsen av bind 5 (Mai 2020). Utvalget har bestått av Odd Lindstad, Oddvar Dufseth, Finn H. Martinsen, Asbjørn Røsbak og Ola Aas. Utvalget har sett på flere løsninger med bla. en egen hjemmeside for boka, forskjellige løsninger rundt digitalisering av informasjon vi allerede har i historielaget. Dette uten å finne en optimal løsning bla. på grunn av økonomien og at vi trenger flere frivillige til å delta i informasjonsinnhenting prosjektet.

Etter møter med Norsk lokalhistorisk institutt har utvalget konkludert med å foreslå for styret at vi ønsker å prøve ut en wiki, hvor vi frem til årsmøtet for 2018 lager en så god beskrivelse av 2 gårder som et eksempel på hvordan dette vil bli. Forslaget ble vedtatt på styremøtet 4. oktober 2018. Prosjektet vil bli presentert for årsmøtet 2018 og vedtak om videre arbeid med Wiki vil legges frem der. Arbeidsgruppa frem til årsmøtet vil bestå av Finn H. Martinsen, Odd Lindstad og Ola Aas.

Chris Nyborg, Finn H. Martinsen og Odd Lindstad Foto: Ola Aas

Kommende «bygdebøker» utarbeides på en ganske annet måte enn tidligere og at det tross alt nå har gått mange år siden vi startet på 1970 tallet. Det åpner også for nye muligheter uten at vi vil låse oss fast til dette nå. Det som imidlertid fortsatt er utgangspunktet er at vi skal ha fortsatt høy kvalitet slik være tidligere utgaver har vært kjent for. I en Wiki blir alle delene og helheten skapt i et samarbeid mellom bidragsyterne i god gammeldags dugnadsånd. «Spør ikke hva wikien kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for wikien» ermottoet.

Kommunikasjonen om hva som skal gjøres og hvordan, foregår nemlig stort sett i wikiens ulike diskusjonsfora. I tillegg til hovedforumet,har alle artikler også en diskusjonsdel og hver bruker sin egen diskusjonsside. Resultatene av det man diskuterer seg frem til, kommer gjerne inn i wikien stykkevis og delt, alt etter hva de enkelte brukerne har tid til og kompetanse på.

Arbeidsgruppen vil danne seg et godt bilde av hva som kreves i arbeidet videre etter årsmøtet og vil i sitt forslag, bla. et «verksted» hvor vi kan møtes for faglig diskusjon og opplæring av brukere. Selve «kick off» blir så snart som mulig etter årsmøtet i februar 2019. 18. oktober hadde arbeidsgruppen møte med Chris Nyborg fra Norsk lokalhistorisk institutt og vi starter opp arbeidet med å beskrive to eksempelgårdene med hjelp fra eierne og noen andre.

Det er gårdene Karset og Hafsal vi ønsker å lage en beskrivelse av frem til årsmøtet i februar 2019. 25 oktober hadde vi i utvalget et møte med brukerne Werner Hafsal, Peder Hafsal og Helge Karset Det er fint at de allerede finnes materiell som er samlet om disse gårdene og som kan brukes i wikien. Det er alikevel masse arbeid som skal gjøres og målet er at vi får frem

Finn H. Martinsen, Odd Lindstad, Werner Hafsal, Peder Hafsal og Helge Karset. Foto: Ola Aas

mest mulig informasjon som kan presenteres på årsmøtet.Historielaget har gjennom årene samlet mye opplysninger som er lagret i gårdsmapper som vil være til stor hjelp for å finne historiene fra gården.

Neste møte med alle blir 8. nov hvor Chris Nyborg vil lære oss om det praktiske i wikien med å legge til tekster, foto og henvisninger/linker til kilder og andre aktuelle artikler.