Spennende oppstartsmøte digital bygebok.

Det var 25 interesserte som møtte fram på biblioteket på Ener. Leder i historielaget Odd Lindstad orienterte om bakgrunnen for møtet og viste eksempler på hvordan digital bygdebok kan gi nye muligheter. Hoveddelen av møte gikk med til at Chris Nyborg fortalte om eksempler på digital bygdebok, spesielle utfordringer, hvordan den kan bygges opp og hvordan vi kan legge inn informasjon. Om du ikke var med på oppstartsmøte er det bare å møte opp når ny møtedager kommer. Du kan også gjerne melde din interesse ved e-post til historielaget

Odd Lindstad åpnet møte med et overblikk over hvilke utfordringer et videre arbeid med bygdebok i papirutgave ville gitt oss og eksempler på muligheter digital bygdebok kan gi. Målet er at digital bygdebok på lang sikt skal inneholde samme type informasjon som de fem første papirutgaven. Heretter er det digital dugnad som gjelder og vi må prøve oss frem. Det baseres på frivillig innsats og vi må forvente variert engasjement og veien vil bli til mens vi går.

Foto: Nina Stikholmen Pedersen

Chris Nyborg, fra Norsk Lokalhistorisk institutt, over tok med den faglige delen. Han ga oss et godt innblikk i alle de mulighetene som finnes i Lokalhistoriewiki.no, som er den digitale plattformen som skal brukes.

Digital bygdebok vil «aldri» bli ferdig og kan oppdateres løpende med nytt som kommer til og det som ønskes tilført. ”Noen kommer og noen går”. Det skal brukes samme mal som vi har brukt i papirutgaven. Nytt kapitel for hver gård med underkapitler for hvert bruk. Det blir gode innholdsfortegnelser og informasjonsbokser som vil gi hver artikkel lik form, som gjør det lett å legge inn og finne frem. Gårder, bruk, folk, steder og hendelser kan knyttes samme med lenker til hverandre og det kan legges inn bilder og videoer som vil illustrere innholdet på en god måte.

Alle som ønsker vil selv får tilgang til å legge inn sitt stoff direkte i Lokalhistoriewiki.no, men her kan vi også fordele arbeidsoppgavene. Det viktigste er å skrive ned historiene og intervjue vår eldste generasjon som sitte inne med mye kunnskap.

Nyborg tok også opp grunnleggende praktiske ting som må være på plass før vi begynner;

Det vil bli satt opp faste arbeidsmøter på Vang Bibliotek fremover, hvor opplæring vil blir gitt og hvor utveksling av erfaring vil gi nytte og inspirasjon til jobben som skal gjøres. Informasjon om møtedager vil komme senere

Vi håper at dette er starten på et stort og inspirerende samarbeid, hvor alle kan delta for å fremme Vangs historie inn i en innholdsrik digital bygdebok. Om du ikke var med på oppstartsmøte er det bare å møte opp når møtedager kommer. Du kan også gjerne melde din interesse ved e-post til historielaget