Fremtidens vangsbøker?

Fremtidens vangsbøker?

Et utvalg nedsatt av styret i Vang historielag har arbeidet med å finne en løsning på hvordan vi skal arbeide videre med Vangsbøkene etter utgivelsen av bind 5 (Mai 2020). Utvalget har bestått av Odd Lindstad, Oddvar Dufseth, Finn H. Martinsen, Asbjørn Røsbak og Ola Aas. Utvalget har sett på flere løsninger med bla. en egen hjemmeside for boka, forskjellige løsninger rundt digitalisering av informasjon vi allerede har i historielaget. Dette uten å finne en optimal løsning bla. på grunn av økonomien og at vi trenger flere frivillige til å delta i informasjonsinnhenting prosjektet.

Les mer