Spennende oppstartsmøte digital bygebok.

Spennende oppstartsmøte digital bygebok.

Det var 25 interesserte som møtte fram på biblioteket på Ener. Leder i historielaget Odd Lindstad orienterte om bakgrunnen for møtet og viste eksempler på hvordan digital bygdebok kan gi nye muligheter. Hoveddelen av møte gikk med til at Chris Nyborg fortalte om eksempler på digital bygdebok, spesielle utfordringer, hvordan den kan bygges opp og hvordan vi kan legge inn informasjon. Om du ikke var med på oppstartsmøte er det bare å møte opp når ny møtedager kommer. Du kan også gjerne melde din interesse ved e-post til historielaget

Les mer

Fremtidens vangsbøker?

Fremtidens vangsbøker?

Et utvalg nedsatt av styret i Vang historielag har arbeidet med å finne en løsning på hvordan vi skal arbeide videre med Vangsbøkene etter utgivelsen av bind 5 (Mai 2020). Utvalget har bestått av Odd Lindstad, Oddvar Dufseth, Finn H. Martinsen, Asbjørn Røsbak og Ola Aas. Utvalget har sett på flere løsninger med bla. en egen hjemmeside for boka, forskjellige løsninger rundt digitalisering av informasjon vi allerede har i historielaget. Dette uten å finne en optimal løsning bla. på grunn av økonomien og at vi trenger flere frivillige til å delta i informasjonsinnhenting prosjektet.

Les mer