Bli med i arbeidet med digital bygdebok

Ca 30 møtte på oppstartsmøte for digital bygdebok i april 2019 og 10-15 har møtt på senere arbeidsmøter. Vi har brukt våren til å prøve å lære oss litt om digital bygdebok. Nå vil vi starte opp igjen: Mandag 19/8 kl 18.00 på Høyvang

(Biblioteket på Ener er stengt ut september på grunn av oppussing) med utgangspunkt i det vi har erfart og komme igang med mer konkret produksjon. Vi vil ha hovedfokus på 2 eiendommer, Hafsal og Narmo, men det er også aktuelt å arbeide med andre eiendommer.

Vi håper at flere vil engasjere seg. En trenger ikke å ha spesielle kunnskaper for å bli med og en kan bli involvert i ulike arbeidsoppgaver. Det kan f. eks. være slekt, eiendomsopplysninger, bilder, intervjuer, avskrifter eller lære hvordan en legger opplysninger inn i den digitale bygdeboka. Si også fra hvis det er opplysninger eller stoff du kjenner til som kan være aktuelt i bygdeboka.

Kontakt kan tas til leder@vang-historielag.no

Malen for den digitale bygdeboka finner du på ved å trykke på denne teksten