Nyhetsbrev høsten 2019

Høsten har kommet og aktiviteten i historielaget er igang igjen.

Vi var representert på frivillighetsdagen på Stortorget 1. september hvor mange var innom vår stand.                                       Ola Aas

Vi vil også være tilstede på Domkirkeodden på «Liv i stuene» søndag 15. mai for en prat, medlemstegning og salg av bøker. Du vil finne oss ved Vartomtenbygningen.

Vi vil også nevne at vi har et tilbud om å få bind 1 og 2 av bygdeboka gratis ved tegning av medlemsskap i 2019. I tillegg vil medlemmer nå få god rabatt på tidligere utgivelser.

Årbokkomiteen er ferdig med årboka for 2019 og bare trykkingen står igjen. Årboka vil bli presentert på Høyvang 10. november kl 18.00. På møtet har vi har også fått Osvald Røhr til å fortelle om livet som skogsarbeider i almenningen i tidligere tider og krydre med historier slik Osvald kan.

Historielaget vil også være representert på fellesarrangement for lokalhistorielagene på Utvandremuseet 23. november kl 11.00 bl.a. med salg av årbøker.

Bygdebokarbeidet går sin gang. Vi tar sikte på å ha bind 5 ferdig for salg høsten 2020 med gårdsnr 87 – 79. Vi er også igang med å prøve oss fram med digital bygdebok for de eiendommer som ikke blir dekket med bøker. Men her er vi avhengig av en stor dugnadsinnsats og vi ønsker flere medhjelpere. Vi hører gjerne fra deg.