Nyhetsbrev 1 2020

Årsmøtet for 2019 ble avviklet 19. februar.

De formelle sakene ble vedtatt i tråd med årsberetning og styrets forslag. Marit Øverli og Berit Lundsveen ble valgt inn som nye medlemmer i styret slik at styret nå består av:
Odd Lindstad(Leder), Finn Harald Martinsen, Sigmund Tollersrud(Kasserer), Bjørn Eriksen, Nina Sikholmen Pedersen, Marit Øverli og Berit Lundsveen. Ulike funksjoner fordeles av styret.
Styret fikk fullmakt til til å finne ny kasserer i løpet av det kommende året.

Etter årsmøtet holdt Per-Øivind Sandberg et interessant foredrag om husmannsvesenet i Norge.

Les mer