Nyhetsbrev 1 2020

Årsmøtet for 2019 ble avviklet 19. februar.

De formelle sakene ble vedtatt i tråd med årsberetning og styrets forslag. Marit Øverli og Berit Lundsveen ble valgt inn som nye medlemmer i styret slik at styret nå består av:
Odd Lindstad(Leder), Finn Harald Martinsen, Sigmund Tollersrud(Kasserer), Bjørn Eriksen, Nina Sikholmen Pedersen, Marit Øverli og Berit Lundsveen. Ulike funksjoner fordeles av styret.
Styret fikk fullmakt til til å finne ny kasserer i løpet av det kommende året.

Etter årsmøtet holdt Per-Øivind Sandberg et interessant foredrag om husmannsvesenet i Norge.

Arbeidet med bygdebok bind 5 nærmer seg nå slutten. Planen er at boka skal være klar til trykking til sommerferien og klar for salg i slutten av september. Dere kan se fram til ei spennende bok som i tillegg til historie om alle tilknyttet gardsnr 79- 87 vil inneholde litt generell historie for Vang og stoff knyttet til Lunden skole.

Arbeidet med digital bygdebok går også sin gang. Gå gjerne inn på Digital bygdebok på Vang historielags hjemmeside. Der vil du finne litt informasjon om arbeidet. Gå videre inn på Matrikkelgårder og gnr 76 Hafsal hvor du vil finne en nogenlunde ferdig beskrivelse. Går du inn på gnr 72 Finborud finner du en av Sevald Skaarets bygdebokkladder. På Gnr 4 Børstad vil du under husmannsplasser finne en presentasjon av husmannsplasser i Solvangområdet. Mere stoff kommer etterhvert. Vi ønsker nye bidragsytere.

Vi arbeider for å få til et skoleprosjekt i Finsalbekken/Dystvollberget sammen med Lunden skole og arkeolog. Her har det vært kverner, sagbruk og vaskeplass. Dette er et interessant område i bygdeboka bind 5. Vi håper å få til et åpent arrangement her i slutten av september.

Som tidligere år må dere sette av 2. pinsedag. Da blir det sykkeltur med Tor Karset som guide og trubadur.