Jul på Åker gård

Jul på Åker gård

Vang historielag er tilstede på Jul på Åker gård lørdag 27. og søndag 28. november. Vi har med nye, men også alle våre tidligere utgitte bøker for salg så besøk vår bod.