Årboka 2021 presenteres

Årboka for 2021 er klar for presentasjon. Dette skjer i år på

Toneheim søndag 7. november kl. 18.00

I tillegg til presentasjonen av artiklene i årboka vil det bli en presentasjon av prestegårdens historie av Per-Øivind Sandberg og Ole Elias Holck (forhåpentligvis med ny video) og en kort presentasjon av Toneheim. Vi vil også få en omvisning i den nyresturerte festsalen i den gamle prestegården. Det serveres kaffe og kringle.

På grunn av pandemien kunne vi ikke ha ordinært årsmøte i år. Vi vil starte møtet med «Endelig godkjenning av årsmøtevedtakene». Årsberetning med protokoll fra foreløpig årsmøte ble sendt medlemmene den 12.03 i «Nyhetsbrev vinter/år 2021». Årsmeldingen finner du også på historielagets hjemmeside.

Salg av årboka

Årboka for 2021 selges på kulturkvelden, og kommer til salg på følgende steder fra 08.11: Spar Vang, Kiwi Ridabu, Spar Sanderud, Gleden på Kay, Sparebank 1 Østlandet på Storhamarsenteret, Gravdal, Norli Maxi opg Bokloftet. Pris kr. 200,-