Nyhetsbrev 1/2022 og årsmøtevarsel

Årsmøte med behandling av årsmelding for 2021 er fastlagt til 22 februar (ikke 24. som tidligere varslet). Hvordan årsmøtet kan avvikles vil styret ta stilling til på styremøte 10. februar. Melding om dette og årsmelding vil da bli sendt ut.

 

Arrangementer

Tirsdag 22 februar kl 18.00 Årsmøte. Foredragsholder Vigdis Stensby. Hun vil snakke om utvandring fra området + litt om Statsarkivets planer.

Torsdag 19. mai kl 18.00 Tur til Elvsholmen i samarbeid med Hamar historielag. Vi tar en kort orientering om den fredede husmannsplassen og Naturskolens bruk. Knut Ståle Hauge orienterer om gravhaugen og undersøkelser som er gjort og som ønskes gjort. I tillegg orienterer han om opprettelsen av naturreservatet og fuglelivet her.

Mandag 6 juni, 2. pinsedag Sykkeltur med Tor Karseth

Månedsskifte august/september . Tur i område Vang brenneri, Utgravinger Li og Finsalbekken

Søndag 6. november Kulturkveld med presentasjon av årboka. Foredragsholder?

 

Andre aktiviteter:

Årboka- arbeidet går sin gang i regi av årbokkomiteen. Kom gjerne med artikler

Arbeid med digital bygdebok. Se hjemmesida. Vi ønsker flere medarbeidere

Prøver å finansiere 2 videoer til digital bygdebok

Utgivelse av Sætervadets «Historisk oversikt for Vang» som hefte og digitalt.