Lie og Vang Brenneri

Arrangement på Lie og Vang Brenneri 30. august kl 18.00

Vi starter på Lie. Denne delen er et samarbeid med Hamar kommune.

Oppmøte ved Lie, Finsalvegen 85, 2322 Ridabu.

 

– Odd Lindstad sier litt om Lie’s tilblivelse som selvstendig bruk.

– Arkeolog May-Tove Smiseth i Fylkeskommunen orienterer om de arkeologiske utgravingene i området.

 

– Arne Willy Hortmann fra Hamar kommune sier litt om det kommunale planarbeidet for området.

Vi forflytter oss deretter til Vang brenneri (Kappveien 31). Det er noen hundre meter å gå.

Odd Lindstad innleder med å si litt om aktiviteter langs Finsalbekken i tidligere tider.

Ole-Peder Kjeldstadli orienterer om virksomheten som har vært ved Vang Brænderi i tidligere tider.