Nyhetsbrev våren 2023

Årsmøtet ble avholdt 23. februar med litt beskjeden deltagelse. Det var mange møtekollisjoner denne dagen.  Men de som var der fikk høre et engasjert foredrag fra direktør Per Øyvind Rise fra Anno Museum Domkirkeodden. Selve årsmøtet ble gjennomført uten de

Les mer