Forsinkelser i arbeidet med Vangsboka 5

I forhold til de opprinnelige planene blir arbeidet med Vangsboka, bind 5 forsinket med minst ett år på grunn av at redaktøren vinteren 2015 ble rammet av prostatakreft. Bygdebokkomiteen har valgt å avvente sykdomsforløpet og har hele tiden håpet at nåværende redaktør kan fullføre arbeidet med bind 5. Selv om sykdommen nå er ferdig behandlet, tar det tid å komme til krefter slik at han kan komme i full sving igjen. Bind 5 kan derfor ikke påregnes utgitt før tidligst i 2019.Bok 5

Fotoinnsamling Øvre Vang samfunnshus 18. februar

Fotoinnsamling Øvre Vang samfunnshus 18. februar

FOTOINNSAMLING GAMLE BILDER
Vang historielag i samarbeid med Domkirkeoddens fotoavdeling vil ha innsamling og registrering av gamle bilderPlakat 18.02.2016-2 på Øvre-Vang samfunnshus torsdag 18. februar kl. 1800 – 2030

Kl. 1900 vil bygdebokforfatteren Ole Jacob Tomter gi en kort orientering om arbeidet med bind 5 av bygdeboka for Vang.

Denne gangen er vi spesielt interessert i bilder fra Øvre -Vang, men vi tar gjerne i mot bilder fra hele bygda.

hilsen
Vang historielag
Steinar Sætervadet
leder

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015

vang historielag logo 200px h

 

 

 

 

Innkallling årsmøte 2015
Det innkalles med dette til årsmøte den 3. mars 2016 kl. 18:30 på Øvre Vang samfunnshus.
Sakliste iflg vedtektene.

Forslag som ønskes behandles på årsmøtet sendes skriftlig innen 10.2.2016 til: Steinar Sætervadet, Storeprestrudveg 17, 2315 Hamar.
E-post: steinarsaeter@gmail.com

Eventuelle frasigelser av tillitsverv sendes til: Sverre Opsahl, E.J. Bergsveg 21 B, 2316 Hamar,
e-post: sve0833o@online.no
 
Før de ordinære årsmøtesakene blir det foredrag av konservator Marit Møystad som vil snakke om taternes2016-02-03_21-20-35 copy kultur og historie i Hedmark. Marit Møystad er ansatt som konservator på Glomdalsmuseet og har ansvaret for utstillingen «Latjo drom», som beskriver historia om taterne i Etter foredraget blir det kaffespleis.
 
Årsmøtepapirene blir lagt ut på lagets hjemmeside, sendt til medlemmenes oppgitte e-postadresse eller per post til dem som ikke har e-post.
 

Velkommen!
 
På vegne av styret i Vang historielag
 
Steinar Sætervadet (sign)
leder