Møte en slektsgransker på statsarkivet i Hamar

Høstens aktivitet på lesesalen i statasarkivet i Hamar ble oppsummert på et
møte der i dag. Foreningene som har deltatt i dette viktige arbeidet var tilstede
på møtet. Konklusjonen er at denne aktiviteten vil fortsette videre etter jul.
Tidspunktene vil komme etter nyttår.

Vi fra Vang historielag har hatt veldig god erfaring med at vi har fått møte mange
personer med veldig interessante spørsmål og ikke minst den hjelpen vi har fått av
de ansatte på statsarkivet til å bidra til løsning av slektsgåter og andre spørsmål
om gårdshistorie. Aktiviteten på statsarkivet har gitt medlemmene i Vang historielag
enda bedre kunnskap om hvordan finne frem i kildene på arkivet.

Flere spennende tiltak som går på forbedring av kunnskapene til oss slektsgranskere,
for første halvår 2017 ble diskutert på møtet i dag. Dette vil bli veldig bra!

Takk til alle dere vi har vært i kontakt med denne høsten og håper at enda flere vil møte oss på statsarkivet i 2017.