Oversikt prester i Vang.

Vi antar at mange som sitter og blar i kirkebøkene ofte lurer på hvem det var som førte fjærpennen da disse ofte uleselige navna kom på plass i ministerialboka.

Stein Florhaug har arbeidet med dette og satt opp en rekkefølge av prester og kapellaner så langt de er funnet. Det betyr kontinuerlig fram til 1920 når det gjelder sogneprestene, mens kapellanoversikten er mer ufullstendig.

Takk til Stein for denne oversikten og vi ønsker å legge dette ut på vår hjemmside, slik at slektsgranskere og andre kan ha nytte av det arbeidet Stein har gjort.

Klikk her for oversikt.

Vang menighetsråd utga en bok om Vang kirke i 2010.