Omfattende planer for Åker gård.

Ca. 25 personer møtte opp på Åker gård torsdag 25. april for å høre om Åker Eiendoms planer for eiendomme. Det var Hamar historielag og Vang historielag som samarbeidet om arrangementet.


Tom Johan Dahl som representerer Åker Eiendom AS fortalte om hvordan eierskapet var organisert. Når det gjelder navnet og det håpløse forslaget om Åker E6 som navn på handelsparken ved Arnkvernkrysset ventet de på en avgjørelse etter varemerkelovgivningen i løpet av kort tid.

Nina Stikholmen Pedersen

Videre fortalte han om nåværende utleie av deler av kontorlokalene. men de har omfattende planer og tanker på gang. Ikke minst gjelder dette tilrettelegging for konferanser og selskaper både i hovedbygget og låven. De vil midlertidig prøve å få opp et stort telt til store selskaper før låven kan settes istand. I kuben skal Hai sette istand cateringkjøkken i underetasjen og ellers jobbes det med planer om oppussing av bygget både utvendig og innvendig.

Ikke minst var det spennende å høre om planer om et musikkspill sammen med Tor Karset og julemarked. Og eier var veldig opptatt av at området skulle være åpent og tilgjengelig for alle. Dette var noe av det vi fikk høre. Deretter fikk vi se hovedbygningen og vandret i den enorme parken.