Sykkel og sang i Stange og Vang – fra og til Åker Sykkeltur 2. pinsedag (10.juni). Start kl. 11.00

Årets møtested er Åker gard. Vi er blitt invitert dit av de nye eierne Brunstad Kristelige Menighet, ofte kalt Smiths venner. De vil informere litt om tankene bak kjøpet av eiendommen. Når vi kommer tilbake, blir det kaffeserving her.

Foto: Ola Aas

På sykkelturen skal vi bl.a. følge Peder von Todderud som i 1751 kjøpte Åker, som den gangen var en adelig setegård. Peder var født i 1691 på Todderud på Stangesida som en helt vanlig bondesønn. Vi skal få høre mer om hans utrolige karriere fram til han ble generalmajor med adelig navn.

Tor vil også gjøre seg noen tanker om hvorfor det er så mange rud-garder i området rundt Åker, som vi skal sykle i. De ligger på rekke og rad fra Kurud og videre over på Stangesiden. Turen er på ca. 16 km.
Velkommen til sykkeltur!

Last ned kart