Slektsgranskning på Statsarkivet i Hamar

Historielaget har inngått samarbeid med Statsarkivet i Hamar med avtale om å være tilstede alle onsdager i 2020. De vil med det kunne bistå med hjelp til de som ønsker å finne ut mer om sin egen slekt.

 

 

Åpningstid kl.13.00-19.00

Vang historielag vil være tilstede onsdagene;

22.01, 12.02, 26.02, 11.03, 25.03 og 15.04.