Orientering fra historielaget mai 2020

Kontingentkrav ble sendt ut 3. mai. Håper alle som har fått kravet fortsetter å støtte historielaget med å betale kontingent for 2020.

Det er noen som får denne mailen som ikke er i kasseres register og derfor ikke har fått kontingentkrav. Håper også dere vil støtte oss ved medlemsskap. Kan gjøres ved å betale kr 200,- til konto 1800 13 16105 og merke med kontingent og skriv navn og e-postadresse. Vi regner med å samordne i løpet av året slik at utsending senere vil gå etter et rent medlemsregister.

Styret har måtte avlyse styremøter på grunn av koronapandemien og hadde sitt første møte etter årsmøte 14. mai. I forhold til oppsatte planer er den første direkte konsekvensen av pandemien at den årlige sykkelturen 2. pinsedag må utsettes. Vi håper vi kan komme tilbake med sykkeltur i månedsskiftet august-september.

Arbeidet med bygdebok bind 5 nærmer seg slutten. Vi håper den kan lanseres på et arrangement i slutten av september. Det vil bli ei bok som også inneholder litt generell Vangshistorie.

Årbokkomiteen er også helt i rute med årboka for 2020 så til tross for koronapandemien regner vi med å kunne gjennomføre det meste av våre aktiviteter.

Ønsker Dere alle en god vår!

Mvh

Odd Lindstad

Leder