Stedsanalyse for Ridabu

Hamar Kommune har lag ut stedsanalyse for Ridabu

Rapporten inneholder et kapittel over historisk utvikling, på side 14-32, som bør ha spesiell interesse for historielagets medlemmer. Det er spesielt opplysninger om eiendommene Åker, Finsal, Vang klokkergård, Vang prestegård og Ener, som er skrevet av Per-Øivind Sandberg.

https://www.hamar.kommune.no/getfile.php/13477109-1581668982/Bilder/Hamar/Artikkelbilder/Organisasjonen/Plan%20og%20utviklng/Jernbane/2019.11.19%20Stedsanalyse%20Ridabu.pdf