Stedsanalyse for Ridabu

Hamar Kommune har lag ut stedsanalyse for Ridabu

Rapporten inneholder et kapittel over historisk utvikling, på side 14-32, som bør ha spesiell interesse for historielagets medlemmer. Det er spesielt opplysninger om eiendommene Åker, Finsal, Vang klokkergård, Vang prestegård og Ener, som er skrevet av Per-Øivind Sandberg.

https://www.hamar.kommune.no/getfile.php/1320111-1663152373/Hamar%20kommune/Kategorier/Bolig%2C%20eiendom%20og%20utbygging/Stedsanalyse%20Ridabu%281%29.pdf