Skoleprosjektet i Dystvollberget/Finsalbekken gjennomført

Vi har nå i 3 dager gjennomført utgravingsprosjektet i Dystvollberget. Dette har vært et samarbeid mellom historielaget, 7. klasse ved Lunden Skole og NIKU(Norsk institutt for kulturminneforskning). Elevene på skolen har har drevet med utgravninger og gjort mange interessante funn. De har også blitt orientert om virksomheten her gjennom befaring og skriftlige notater. I forkant hadde også Ole Jacob Tomter orientert klassen om Dystvoll gårds historie og Ole Nashaug orientert om geologi i område.

Les mer