Orientering på Elvsholmen torsdag 19. mai kl 18.00

Vang historielag og Hamar historielag har torsdag 19. mai kl 18.00 et fellesarrangement på Elvsholmen. Vang historielag vil gi en orientering om den fredede husmannsplassen og Knut Ståle Hauge fra Hamar historielag orienterer om gravhaugen og undersøkelser som er gjort og som ønskes gjort. I tillegg orienterer han om opprettelsen av naturreservatet og fuglelivet her.

 

Det er laget en gangveg til Elvsholmen under Disenbrua. Den går ned rett øst for brua (ved Brødrene Dal) like ved gang- og sykkelvegen og merket med skilt «Til Elvsholmen». Kommer du med bil kan du parkere på Midstranda. Dette er også adkomst for gående og syklende.

 

Velkommen.