Pinsesykkeltur mandag 6. juni

Skole, korn og sang  – sykkeltur i nedre Vang.

Vi starter ved Lovisenberg skole kl. 11.00, og sykler rundt mellom kornåkrene i nedre Vang. Tor Karseth er som vanlig musikalsk turleder med gitaren på ryggen. Vi vil passere flere forsøksgarder som har blitt brukt til kornforedling gjennom mange år. Ruta er ca. 13 kilometer lang, og går vekselsvis på grusdekke og asfalt. Tilbake på Lovisenberg vil FAU v/6. trinn selge kaffe og kaker (vipps eller kontant). Vi får også sang av elever som var med i jubileumsforestillingen skolen nylig har avholdt.