Bygdeboka 5

Arbeidet med bind 5 av bygdeboka begynte i 2014. Vi begynte arbeidet med gnr. 87 Ilset som er første garden av de gjenstående i hele bygdebokprosjektet. Bind 5 var opprinnelig planlagt med beskrivelse av gårdene

Ilset (gnr 87), Skålerud, Bergsvenkerud, Suterud, Ingelsrud, Dystvold, Kjøs, Opsahl, Tomten, Hafsahl, Dælid, Blystad og Finborud (gnr 72). Av ulike grunner har arbeidet tatt lenger tid enn planlagt og omfanget gjør at det ikke vil bli plass til så mange eiendommer i bind 5.

Det skal leveres ei bok på ca 600 sider med flest mulig av brukene. En ser nå i 2019 at boka vil inneholde gårdsnummerne 87 til 79. Det arbeides ut fra at boka skal være klar for salg høsten 2020.