Bygdeboka 5

Arbeidet med bind 5 av bygdeboka begynte i 2014. Vi begynte arbeidet med gnr. 87 Ilset som er første garden av de gjenstående i hele bygdebokprosjektet. Bind 5 var opprinnelig planlagt med beskrivelse av gårdene:

Ilset (gnr 87), Skålerud, Bergsvenkerud, Suterud, Ingelsrud, Dystvold, Kjøs, Opsahl(gnr 79), Åltomten, Tomten, Hafsahl, Dælid, Blystad og Finborud (gnr 72). Av ulike grunner har arbeidet tatt lenger tid enn planlagt og omfanget gjør at det ikke vil bli plass til så mange eiendommer i bind 5. Boka ble på 740 sider og inneholder gårdene Ilset (gnr 87), Skålerud, Bergsvenkerud, Suterud, Ingelsrud, Dystvold, Kjøs, Opsahl(gnr 79)

Boka var ferdig i november 2020 og ble trykket i et opplag på 800. Ca 500 eksemplarer ble solgt i 2020

Prosjektet er nå avsluttet. For videre arbeid se digital bygdebok.