Bygdeboka 5

Arbeidet med bind 5 av bygdeboka begynte i 2014. Vi begynte arbeidet med gnr. 87 Ilset som er første garden av de gjenstående i hele bygdebokprosjektet. Bind 5 var opprinnelig planlagt med beskrivelse av gårdene

Ilset (gnr 87), Skålerud, Bergsvenkerud, Suterud, Ingelsrud, Dystvold, Kjøs, Opsahl, Tomten, Hafsahl, Dælid, Blystad og Finborud (gnr 72). Av ulike grunner har arbeidet tatt lenger tid enn planlagt og omfanget gjør at det ikke vil bli plass til så mange eiendommer i bind 5.

De 6 først eiendommene vil bli tilnærmet ferdigstilt høsten 2018. Det skal leveres ei bok på inntil 600 sider med flest mulig av brukene. Antatt ferdigstilling senest 2021. Vi regner med å ha bedre oversikt over hvilke eiendommer som blir med og framdrift når de 6 første gårdene er tilnærmet ferdigstilt.